Първо българско царство

КАН ОМУРТАГ СТРОИТЕЛЯТ

Кан Омуртаг (наричан в някои източници Муртагон) е син на кан Крум. Той заема престола след внезапната смърт на баща си, която предизвиква сътресения в българската държава. Тъй като все още е млад не придобил нужната зрялост и опит. В първите години от своето властване 814-816 Омуртаг управлява под наставничеството на трима велики боили. Един от тях е неговия чичо и брат на баща му. Най-важната стъпка, която прави в Омуртаг е да сключи 30-годишен мир с Византия през 815 г. Това е много далновиден и умел политически ход, който цели да даде отдих на българската държава и възможност новият владетел да се справи с настъпилата децентрализация след смъртта на кан Крум. Една от причините за нея е и засиленото християнското влияние поради многобройните преселници, които Крум довежда от византийските земи. Това води до разклащане на традиционната вяра и подкопаване на авторитета на жреческото съсловие. Повлиян от великите боили предвождани от един от Цок, Омуртаг започва гонения срещу християните.  

Едновременно с това българският кан предприема поредица от реформи, които да укрепят властта му и да премахнат съществуващата децентрализация. Причината за нея се корени в абсолютната власт на племенните вождове, които до този момент са предвождали и разпореждали както намерят добре с поверените им воини и земи.

Кан Омуртаг разделя страната на десет комитата (области) начело, на които поставя назначени от него управители – комити. В действията си те са подпомагани от областни военни управители – тархани . Тези негови реформи макар и осъществени постепенно предизвикват несъгласия сред славянските племена на тимочани, абодрити и браничевци. През 818 година те се откъсват от българските земи и се присъединяват към империята на франките. Въпросът е уреден години по-късно по военен път след като мирните пратеничества до императора на франките не дават резултат. Конфликта между българи и франки продължава около две години – 828-830. Като резултата от него е връщането на областта около Срем и завладяването на цялото пространство между реките Тиса и Истър.

По отношение на Византия кан Омуртаг води последователна външна политика като се придържа към мирният договор. През 823 година спазвайки условията на същият, той се притичва на помощ на императора помагайки му да се справи с избухналия метеж. Воден от ромейския пълководец Тома Славянина.

Управлението на кан Омуртаг се характеризира с оживено строителство. Първоначално то се изразява в промяна на укрепителните съоръжения. Системата на земни насипи, валове и ровове, която успешно прилагат владетелите Аспарух и Тервел постепенно отстъпва място на солидни средновековни градове-крепости. Каменният градеж е символ на несъкрушимостта на държавната власт. Омуртаг строи и много храмове, аули, водопреносни съоръжения.

Най-значителният принос на кан Омуртаг е строителството и възстановяването на Плиска, която е опожарена по времето на Крум. Омуртаг опасва града със здрави крепостни стени, издига голям и малък дворец, нови храмове, домове и административни сгради от камък.

На река Туча (Камчия) недалеч от днешното село Крумово владетелят вдига аул. Комплексът включва крепост, казармени помещения и резиденция на владетеля. Основното му предназначение е да брани проходите в източната част на планината и подстъпите към Плиска.

В средновековните източници се споменава и двореца, който кан Омуртаг вдига на река Истър – символ на българското могъщество и авторитет. Строежите извършени по времето на този забележителен български владетел целят да благоустроят държавата и по красноречив начин показват на света, че България не е обикновена варварска държава. Дори днес останките от каменните градежи на Омуртаг респектират посетителите на Плиска и Мадара. Безспорно в ранното средновековие те са оказвали своето впечатляващо въздействие върху посетилите ги пътници отблизо и далеч.

Благодарение на строителната дейност, осигурения траен мир с големия съперник Византия, България успява да стабилизира позициите си на европейската и световна сцена. Кан Омуртаг работи с мисъл за бъдещето, за да остави наследство, с което неговите потомци да се гордеят. Той ни остава забележителните думи

...Човек и добре да живее, умира и друг се ражда. И нека роденият по-късно, като гледа това, да си спомня за оня, който го е направил...“

Гостите и посетителите на Исторически парк могат да се докоснат до живота и величието на кан Омуртаг поднесен по уникален начин - под формата на мини-комикс. Произведението акцентира върху ключовите моменти на живота на този български владетел. Като показва в себе си умело вплетени образци на средновековно облекло и архитектура, характерни за времето на Омуртаг Строителят.