Новини

Траките и тракийската епоха в Исторически парк

Днес учените знаят около 80 племена като по-известните са гети, беси, одриси, меди, трибали, едони, мизи и тъй нататък.

Траките се обособяват като общност около 3-то хилядолетие преди новата ера. Същинската Тракийската епоха обхваща периода от 2000 година преди новата ера до 5-6 век след новата ера и в парка може да видите реконструирани много от техните архитектурни и културни достижения от това време.

1. Храмът на богинята-майка Кибела

Богинята Кибела олицетворява възраждащата се природа и плодородието й. Покровителка е на планините, горите и животните, майка на боговете и всичко живо на земята. Оригиналният храм е открит случайно в Балчик при строителни дейности през 2007 г. Фирмата-строител възнамерява да прикрие новината за откритието, за да продължи необезпокоявана дейността си, но работници оповестяват, че са намерени антични руини. По-късно на място пристигат археолози, които проучват обекта.

Това е единственият храм на Кибела в източната част на Балканския полуостров и най-добре запазеният тракийски храм в България, като значимостта на находките е сравнима с тези от древния комплекс в Помпей. Намерените надписи и мраморни скулптури са изключително важни археологически паметници, отразяващи религиозния и обществения живот в Дионисополис. Като брой и разнообразие това е най-голямата група движими паметници свързани с култа към Кибела откривани досега в неин храм.

2. Цар Телеф.

Телеф е цар на Мизия, син на Авге и Херакъл (Херкулес). Според една известна легенда е бил отгледан от сърна, затова винаги на своя щит е имал изображение на сърна. Оръжието, което държи е махайра едно от най-характерните за траките.

3. Тракийски дворец на цар Севт III

За изграждането на тракийския дворец е заимствано от останките намерени в град Севтополис (столицата на Севт III), които днес са на дъното на язовир „Копринка“. Дворецът е на два етажа с характерните за времето мраморни колони в дорийски стил. На първия етаж има тронна зала, която е била предназначена за различни ритуали, аудиенции и търговски договори сключвани посредством използването на популярни съкровища пред много свидетели. В дясно от тронната зала е разположено светилище, а от ляво се помещава съкровищницата, в която са представени едни от най-ценните и важни от историческа гледна точка съкровища намерени в България – боровското, вълчитрънското, панагюрското и рогозенското. На втория етаж е залата за дегустация на вино, спалнята на владетеля и оттук се открива красива гледка към Историческия парк.

4. В гробница едно са заимствани художествени мотиви от тракийската гробница до с. Свещари, община Исперих. В нея е представена единствена по рода си архитектура със скулптурни изображения на кариатиди – това са жените, които символично поддържат стените на гробницата. По тавана е изобразена сцена на обожествяване на владетеля. Благодарение на забележителната си архитектура и художествена си украса Свещарската гробница е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 1985 г.

5. В гробница две са заимствани художествени мотиви от Александровската гробница, открита в село Александрово близо до Хасково. Това е една от двете гробници в България, в които са открити запазени стенописи, по които можем да съдим по-детайлно, затова как траките са си представяли задгробния живот. Най-разнообразни са стенописите в кръглата камера – тя е изографисана в шест хоризонтални пояса с различна широчина разположени един над друг. Повечето фрески изобразяват ловни сцени.

6. В гробница три са заимствани художествени мотиви от куполната Поморийска гробница намираща се на около 1 километър от град Поморие. За използването на гробницата може да се съди най-вече по нейната архитектура и конструкция понеже, когато е открита в нея не са намерени никакви артефакти. Често е определяна като един от най-мистериозните обекти откривани по-нашите земи. Тя впечатлява със своя дълъг коридор наречен дромос и кухата колона, която се намира в основната зала. Най-честите предположения за употребата й са свързани с това, че вероятно е използвана като храм и светилище, в което тракийските жреци изпълнявали своите ритуали и мистериозни практики.

7. Спартак

Роден е около 100 години преди новата ера и произхожда от тракийското племе меди (на територията около днешния град Сандански). Предвождал е най-голямото робско въстание срещу римската империя, което в един момент въстаниците наброяват 120 000 души говорещи над 10 различни езика. Очевидно е бил твърде забележителна, храбра и значима личност, за да успее да обедини толкова много и различни хора помежду си. Нито един хронист от първите векове след новата ера не остава безразличен към делото на Спартак и неговите добродетели. Неговото име завинаги остава символ на непокорен дух, мъжество и силна воля. Никога в сраженията с римляните не е допускал армията му да се опиянява от успеха и да извършва неморални деяния. Както и когато е изпадал в трудни ситуации с несломим дух е излизал с моралното право на негова страна и заслужено извоювана победа. Спартак е личност от която днес всеки един от нас може да черпи вдъхновение за стремежа на човек към една от най-важните му потребности в живота – свободата.