Новини

Реконструкция на Владетелски дом от края на VII – VIII век

Реконструкцията на ,, Владетелски дом‘‘ (стб. домъ) в Ранносредновековното селище на Исторически парк е основана на проучванията на I - столичен езически период (681- 864г.) от съществуването на старата българска столица Плиска. Използвани са и методите на експерименталната археология облягащи се на археологическите находки, писмените извори за бита на средновековните българи и тяхната интерпретацията. На база сравнителен анализ със съвременни на тях или по-късни култури обитаващи преносими номадски домове. Следи от такива кръгли преносими домове (стб. кѫща) са открити в най - ранния период (I. 1.) от съществуването на Вътрешния град в старата столица, както и в други ранносредновековни селища по нашите земи (с. Кладенци, с. Блъсково - Варненско, с. Гарван – Силистренско и др.)


Реконструкцията на "Владетелския дом" от ранното българско средновековие в Исторически парк е възможна благодарение проучванията на известния наш археолог и изследовател на българското средновековие проф. Рашо Рашев† (Рашев, Дочева 1989; Рашев 2008г.). Експерименталния идеен проект на Милен Петров – Ръководител на отдел културни дейности в Исторически парк и председател на Сдружение за историческа реконструкция „Школа за старинни войнски изкуства - Величие”, както и на строителната дейност на фирма ,,Спонец ООД‘‘ .


Използвана литература

Р. Рашев, В. Дочева. Юртообразна постройка в Плиска, 1989

Р. Рашев. ПраболгарьI на юго-западной окраине Евразийских степей / Средневековая археалогия евразийских степей. Том I, Казань, 2007, с.104

Р. Рашев. Българската езическа култура VII – IX век, С0фия 2008г.

В. Траянов. Старобългарски речник. Т. І, 1999., Т. ІІ, 2009. / дигитална XML версия

http://histdict.uni-sofia.bg/