Новини

Исторически Парк въвежда интерактивни обучения в старинни войнски изкуства за деца и възрастни

,,БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА СТАРИННИ ВОЙНСКИ ИЗКУСТВА - ВЕЛИЧИЕ” е Сдружение за исторически възстановки (англ. Historical reеnactment)  - реконструкция на два големи и завършени периода от Българската история - Античност и Средновековие.

 Школата е основана на 6 май 2018г., в деня на Свети великомъченик Георги Победоносец - Змееборец и покровител на българските войни. 

Мястото на нейното основаване е ,,ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК‘‘ - с. Н. Рилски, а неин идеен основател и Почетен член е Изпълнителният директор на Парка, г-н Ивелин Михайлов. От създаването на ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК и до днес, под ръководството на нейния фактически основател Милен Петров, школата се е превърнала в туптящото сърце на културно - историческия комплекс и негово лице пред България и света. 

 Основна цел на ,,БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА СТАРИННИ ВОЙНСКИ ИЗКУСТВА - ВЕЛИЧИЕ‘‘ е пресъздаването на древната бойна култура на българите и нейните ценности, чрез упражняване на тялото в историческите форми на въоръжена борба, както и представянето на същите, пред широката българска и чужда общественост. 

Дейността на школата включва: 

•  Обучение в старинни войнски изкуства - образователен и творчески процес, средство за лично преживяване на древните културни форми от Античността и Средновековието и запазването им под формата на старинни (тракийски и старобългарски) войнски игри ,,Ристание‘‘ (стбълг. реть, ристание, оурестанїе – ,,спор, борба, състезание‘‘) или ,,Арети‘‘ (др.гръц. ἀρετη - ,,надпревара‘‘):

 - копиеборство (стбълг. оурестанїе копїєми, др.гръц. аконтисмос);

- опъване на лък (стбълг. отъвлъщи; др.гръц. токсоболия);

- борба (стбълг. брань, бор, боренье; др.гръц. пали);

- пестничен бой (стбълг. оурестанїе пѧнстъми; др.гръц. пигмахиа);

- сечене (стбълг. оурестанїе сѣчевно прѣспѣванїе, двобоꙗ; др.гръц. мономахис);

- конни борби (стбълг. коньное оуристанїе; др.гръц. хиподромос);

- соколарство (стбълг. крагоуаре) и др..

Голяма част от старинните войнски изкуства се практикуват и под формата на популярните в съвремието исторически бойни и др. спортове, с участие във вериги от турнири, по правилата на: НМВIA (Международна асоциация по Исторически средновековен бой); НЕМА (Исторически европейски бойни изкуства); WA (Световна федерация по стрелба с лък/ Вarebow ,,Гол лък‘‘) и IFAA (Международна асоциация по стрелба с лък/ FA ,,Полева стрелба‘‘), combat archery - ,,бойна стрелба‘‘; WHAF (Световна федерация по стрелба с лък от кон); IAF (Mеждународна соколарска организация) и др.

,,БЪЛГАРСКА ШКОЛА ЗА СТАРИННИ ВОЙНСКИ ИЗКУСТВА - ВЕЛИЧИЕ'', развива още следните направления в историческата реконструкция:

Експериментална археология - проучване на автентичните производствени процеси, свързани с изработване на старинното въоръжение, облекло и предмети на бита, както и реконструкция на същите като инструмент за изучаване и преживяване на миналото, и в отговор на възникващите в историческата наука въпроси.

Историческа събитийна възстановка - представяне на различните социални и културни аспекти от военния бит и живота на населението по нашите земи пред широката публика, с цел популяризиране на историята сред българското обществото и в резултат включването му в активното опазване на националните културно - исторически ценности и наследство.

Обучението в школата се провежда на територията, на културно - историческия комплекс ,,ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК“, разположен на 30 км от гр. Варна, в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино.

Телефон за връзка:

0889524130 - Милен Петров 

Председател на СНЦ ,,ВЕЛИЧИЕ‘‘ и Ръководител на Школата.