Кан Алцек

20,00 лв.
Романи
208

Слънцето на Велика България залязва. Под напора на настъпващите хазари синовете на кан Кубрат напускат бащините земи, за да намерят нов дом за своите племена. Най-младият от тях, Алцек, повежда народа си през Панония и кралството на франките към слънчева Италия.


Пътят е дълъг, изпълнен с изпитания. За да преминат през тях, българите трябва да потърсят опора в своето единство, да калят силите си сред огньовете на тежки битки и да съхранят вярата си.


Върху плещите на Алцек, превърнал се по волята на съдбата в кан и господар на своето племе, пада тежката грижа да взема съдбоносни решения. В несигурното време на войни и коварни предателства младият предводител трябва да избере на кого да повярва, чия десница да поеме, срещу кого да вдигне меча си.


Жертвите, съпътстващи това странстване, са тежки. Понякога дори най-доблестните воини са готови да надигнат недоволно глави срещу своя кан. За да съхрани народа си и да му спечели жадуваните нови земи, Алцек трябва да обуздае младежкия си плам, да отсъжда мъдро делата на човеците и да запази силите на българското племе.


Осигурил бъдеще на народа си, спечелил почитта на приятели и врагове, кан Алцек се превръща в ярък образ, въплътил в себе си българската сила, неукротим дух и благородство.


Българите – това е народът, който имаше всичко, което е пожелавал; те вярваха, че светът е открит за тях; те никога не се съмняваха в победата си; това е народът, на който се учудваше светът...

Магнус Феликс Енодий за българите – 486 г.


*Продуктът е създаден благодарение на Фондация „Въздигане“. Всички средства отиват за кампаниите на Фондацията.

Подкрепи Фондация "Въздигане" и покажи на всички, че си участвал в събуждането и поддържането българския дух!


текст: Мирослав Петров -  2017
рисунки: Веселин Чакъров 
предпечат: Галина Миланова
коректор/редактор: Кети Илиева