Protobulgarii

Ocupațiile protobulgarilor

Olăritul 
Protobulgarii îl practicau într-un stil artistic și într-o tehnică proprii. O particularitate specifică olăritului la protobulgari era aceea că se realiza cu ajutorul unei roți de olar și în cuptoare de olărit special construite. Acest nivel tehnic era foarte ridicat pentru timpul acela și le asigura produselor realizate o calitate superioară.

Tăierea pietrei și construcția
Utilizarea pietrei tăiate ca material de construcție, caracteristică regiunii Caucaz și Imperiului Persan, cu care bulgarii au avut contacte istorice durabile, chiar înainte de a se stabili pe meleagurile acestea, a dus la dezvoltarea și stabilirea unor tradiții bune în tăierea pietrei.
Din perspectiva calității, coloanele cu inscripții, făcute în întregime în limba vechilor bulgari, trebuie privite ca monumente specifice artei protobulgare a tăierii pietrei. Acestea constituie materiale autentice și nu lasă nicio îndoială că sunt făcute de artizani de origine veche bulgară.

Metalurgia
Prima capitală bulgară, Pliska, a fost un centru important pentru prelucrarea metalelor, încă de la întemeiere. Pe teritoriul țării noastre, au fost descoperite o serie de obiecte din metal, care, prin aspect și formă, corespund uneltelor găsite în alte părți și regiuni locuite de vechii bulgari. Acestea sunt câteva tipuri de sapă care au un analog în ținuturile Caucazului, unde s-au așezat cândva bulgarii, paftale cu reprezentări de leu și grifon, descoperite la Pliska și Preslav, încălțăminte de fier și pinteni. O listă de armuri militare, descoperită în timpul unor săpături în Preslav, indică clar faptul că protobulgarii au avut propriile tradiții în fabricarea echipamentelor de protecție din metal.

Pielărie și cizmărie
Numeroase piese de îmbrăcăminte, fragmente de curele și cizme și, în special, paftale de curele lucrate în stil oriental/cu decorațiuni reprezentând lei și grifoni), au fost descoperite în necropolele protobulgare. Din aceste spături și din desenele protobulgarilor păstrate în unele izvoare bizantine, reiese clar faptul că pielea era folosită pe scară largă de protobulgari în confecționarea hainelor și a încălțămintei.

Realizareea produselor din os și pâslă
Amuletele realizate din os, coarne din os și închizători pentru piedici de cai, pe care au fost descoperite simbolurile rune caracteristice bulgarilor, arată faptul că acest meșteșug a fost bine dezvoltat de către aceștia.
Un alt meșteșug specific protobulgarilor este realizarea de produse din pâslă. Bulgarii aveau tradiții în acest meșteșug, care s-au păstrat până astăzi în unele părți ale țării. Pâsla era folosită pentru confecționarea șeilor de cal și a hamurilor, precum și a pelerinelor de pâslă cu care călăreții protobulgari greu înarmați își înveșmântau caii. Locuințele portabile ale bulgarilor (iurte) erau, de asemenea, făcute din pâslă.