Primul Țarat Bulgar

MĂNĂSTIRILE DIN VELIKI PRESLAV - VETRE DE ACTIVITATE CĂRTURĂREASCĂ ȘI EDUCAȚIE

Cele mai multe mănăstiri din epoca Primului Imperiu Bulgar au fost construite în Preslav. Ele sunt asociate cu numele țarului Simeon și în ele s-a dezvoltat o intensă activitate literară și viață artistică. Mănăstirile din Veliki Preslav au fost chemate să joace rolul de centre de evlavie creștină.  
Opt mănăstiri sunt cunoscute în Preslav și în imediata apropiere a acestuia. Acestea sunt, de obicei, mari ansambluri de locuințe, legate prin intermediul bisericilor. În marea majoritate, menirea lor ca mănăstiri este indiscutabilă.

Pe malul drept al râului Ticha, în afara orașului fortificat, erau patru complexe mănăstirești. Cea mai adăpostită în munți este vestita mănăstire din Patleina. Tradiția populară, păstrată în numele dat de oamenii locului, arată că biserica mănăstirii a fost închinată Sfântului Pantelimon. Era o clădire cruciformă cu cupole, ridicată pe o terasă artificială sub versantul muntelui.

În jurul și în partea de sud a bisericii se aflau alte clădiri. Una dintre ele era o construcție lungă și, conform planului fundațiilor sale, se poate presupune că la etaj existau o serie de încăperi - chilii cu cerdac în față. Terasa, deasupra căreia se ridica biserica, era fortificată pe partea de vest a versantului cu un zid gros de susținere, întărit și cu un turn solid de susținere în colț. În fața acestui zid de susținere, la un nivel inferior, se aflau o serie de încăperi, cu ieșire nu spre curtea mănăstirii, ci în exterior. Prezența aici a cuptoarelor pentru producerea ceramicii de lut vopsit indică faptul că acestea erau ateliere ceramice. Sub mănăstire, lângă râul de munte, au fost descoperite cuptoare pentru arderea vaselor de ceramică. În partea de sud-est a bisericii însăși, într-o construcție de mici dimensiuni, au fost găsite numeroase bucăți de sticlă topită, ceea ce sugerează că aici se producea smalț de sticlă pentru mozaic.

Un complex mănăstiresc interesant pe malul drept al râului Ticha a fost mănăstirea din ținutul Tuzlalaka. Biserica acestei mănăstiri era cruciformă. Ca și în cazul bisericii din Patleina, interiorul este acoperit cu plăci de lut alb pictat. Curtea mănăstirii era înconjurată de clădiri lungi, cu încăperi de locuit amplasate corespunzător.

Mănăstirea de la Tuzlalaka se remarcă prin cuptoarele și atelierele de producție de ceramică albă pictată. Au fost descoperite și resturi de produse finite utilizate în construcția și decorarea bisericii. În partea de sud, a fost descoperit un atelier de pictură. În afară de clerici și cărturari, călugării erau și olari și pictori.

Alte două mănăstiri, în această parte a regiunii Preslav, sunt situate în partea de jos a unei văi pitorești de la poalele muntelui Preslav. În colțul din extremitatea estică a văii Bial Briag, în regiunea Valkashina, se găsesc vestigiile unui complex mănăstiresc amplu format dintr-o curte dreptunghiulară înconjurată de clădiri lungi cu chilii și o biserică cruciformă, cu cupolă, din care s-a păstrat doar masivul stilobat de sub clădirea propriu-zisă. Imediat deasupra acestei mănăstiri, pe o pantă plană de dealuri de munte, se înalță vestigiile impresionante ale unui alt ansamblu mănăstiresc - cel din regiunea Avradaka. O curte de mănăstire dreptunghiulară este orientată cu partea deschisă astfel încât întreaga vale pitorească se descoperă în fața locuitorilor săi. În fundul acestei panorame a munților și dealurilor se ridică albe zidurile fortificate și reședințele orașului.

Ceea ce este deosebit la acest complex mănăstiresc este faptul că biserica sa, o clădire cruciformă cu cupolă, cu contraforți liberi sub formă de semicupole, se află situată în afara curții mănăstirii. Se distinge de restul bisericilor din Preslav prin bogatele sale decorațiuni arhitecturale și sculpturale. Pe lângă cornișe, realizate din bucăți tăiate de calcar decorate cu țăruși circulari, dinți denticulari și de lup, în combinații complexe reușite, pe fațadele sale au fost încastrate capete de animale tridimensionale sculptate din calcar, conferind construcției un stil decorativ „animalic” original.

Din orașul fortificat Preslav există date credibile despre alte două complexe mănăstirești. Unul, cunoscut de mulți ani, în zona Cheresheto, este renumit pentru biserica sa din lemn. În afară de clădirile obișnuite ale ansamblurilor mănăstirești, cu încăperi pe un singur rând - chilii, în această mănăstire se poate vorbi cu siguranță despre o trapeză a mănăstirii, care se deosebește de celelalte construcții prin sala sa lungă, orientată de la vest la est și care se termină, la est, cu o absidă de altar.

Un mare complex mănăstiresc a fost descoperit în partea de nord-vest a orașului exterior, pe o terasă înclinată, care coboară de pe înălțimile munților Zăbui spre est. Dimensiunile acestui ansamblu, situarea sa imediat lângă orașul interior care adăpostește palatul, bogăția locuitorilor săi, ilustrată de numeroase descoperiri, nu lasă nicio îndoială asupra faptului că viața din această mănăstire a fost strâns legată de viața din palate.

Mănăstirea avea două curți mari, înconjurate de clădiri lungi cu un rând de încăperi fiecare. Între curțile din nord și din sud se ridica biserica - o construcție specifică, cruciformă cu cupolă. Mănăstirea de sub Zăbuite a dus o viață intensă vreme îndelungată. O parte din încăperile de locuit au fost renovate. Lângă aripa de vest a clădirilor mănăstirii, adiacente acesteia, a fost ridicată o clădire suplimentară, probabil tot cruciformă cu cupole, caracteristică planului arhitectural al Preslavului, sub formă de faguri plini.

Dezvoltarea arhitecturii bisericești în prima jumătate și mijlocul secolului al X-lea și tendințele generale în viața duhovnicească a țării au dus la întemeierea și răspândirea mănăstirilor atât în centrele administrative urbane ale țării cât și în afara lor.

Prin ridicarea complexelor mănăstirești din jurul Veliki Preslav, țarul Simeon a pus bazele unei vii activități educative și literare. Astfel, vetrele spirituale devin centre ale culturii bulgare din Veacul de Aur al acestui excepțional domnitor bulgar.

Oaspeții și vizitatorii Parcului Istoric vor putea experimenta cum este viața în mănăstiri - centrul spiritualității în epoca țarului Simeon cel Mare. Într-un scenariu special conceput, vă veți putea scrie numele și un mesaj pe piele de oaie, sub îndrumarea unui caligraf - reconstructor experimentat, să-l luați acasă și, în felul acesta, să deveniți părtași la viața acelor cărturari și oameni duhovnicești care au dat lumii scrierea slavă și au ridicat numele Bulgariei în rândul lumii creștine de la acea epocă.