Прабългари

ОБЛЕКЛОТО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Прабългарите изработвали своите дрехи предимно от кожи на диви и питомни животни. Използвали и други материали, като лен, коноп и вълна. Дрехите им отразявали начина на живот и общественото положение. Те били едновременно спретнати и съчетавали техния вкус към изящество.

Повече

ВОЕННОТО ИЗКУСТВО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

През Средновековието са се водили много войни. В тях българските бойци и конници неведнъж са доказвали своето достойнство и смелост, печелейки уважението на враговете. Успешните победи на прабългарите се държат на тяхното военно изкуство.

Повече

ОБЩЕСТВОТО НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Древните българи са притежавали не само стройна военна система, но и добре организирано общество, благодарение на което те са успели да разпространят своята култура и величие в онези древни времена. Общественият строй при прабългарите се основава на авторитета на родоначалника.

Повече

ЗАНАЯТИ НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

За упражняваните от древните българи занаяти свидетелстват многобройни археолохически находки. Откритите изделия, върху които при направата им са поставени български знаци, дават сравнително богата и точна информация.

Повече

ПОМИНЪК НА ПРАБЪЛГАРИТЕ

Силата на един народ през средновековието се е определяла не само от мощта на армията, но и от добре развитата икономика и поминък, които са били нужни, за да съществува държавата.

Повече

Прабългари

Древните българи имат високоразвита държавност с повече от 40 утвърдени във времето държавни и военни звания. Общественото им устройство се основава на отлично изградена строга йерархична структура.

Повече