Ценоразпис - сезон 2022

Цени на билети за еднодневно посещение

Стандартен билет
30,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 20,00 лв
Детски билет
15,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 10,00 лв
Пенсионери
15,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 10,00 лв
Хора със специални нужди
15,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 10,00 лв
Семеен билет
70,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със семейна златна карта - 45,00 лв

Цени на билети за двудневно посещение

Стандартен билет
50,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 35,00 лв
Детски билет
25,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 15,00 лв
Пенсионери
25,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 15,00 лв
Хора със специални нужди
25,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 15,00 лв
Семеен билет
120,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със семейна златна карта - 75,00 лв

Цени на билети за тридневно посещение

Стандартен билет
65,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 45,00 лв
Детски билет
35,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 20,00 лв
Пенсионери
35,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 20,00 лв
Хора със специални нужди
35,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 20,00 лв
Семеен билет
160,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със семейна златна карта - 100,00 лв

Цени на годишни билети

Индивидуален билет
200,00 лв
Със златна карта - 150,00 лв
Семеен билет
300,00 лв
Със семейна златна карта - 200,00 лв