Ценоразпис - сезон 2023

В периода от 1.10.2023 до 1.3.2024 цените са промоционални. Разликата между актуалната цена и тази на закупения билет, може да се ползва за атракции или сувенири.

Цени на билети за еднодневно посещение

Стандартен билет
50,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 20,00 лв
Със сребърна карта - 30,00 лв
Детски билет
25,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 10,00 лв
Със сребърна карта - 15,00 лв
Пенсионери
25,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 10,00 лв
Със сребърна карта - 15,00 лв
Хора със специални нужди
25,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 10,00 лв
Със сребърна карта - 15,00 лв
Семеен билет
105,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със семейна златна карта - 45,00 лв
Със семейна сребърна карта - 70,00 лв

Цени на билети за двудневно посещение

Стандартен билет
80,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 35,00 лв
Със сребърна карта - 50,00 лв
Детски билет
40,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 15,00 лв
Със сребърна карта - 25,00 лв
Пенсионери
40,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 15,00 лв
Със сребърна карта - 25,00 лв
Хора със специални нужди
40,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 15,00 лв
Със сребърна карта - 25,00 лв
Семеен билет
170,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със семейна златна карта - 75,00 лв
Със семейна сребърна карта - 120,00 лв

Цени на билети за тридневно посещение

Стандартен билет
110,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 45,00 лв
Със сребърна карта - 65,00 лв
Детски билет
55,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 20,00 лв
Със сребърна карта - 35,00 лв
Пенсионери
55,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 20,00 лв
Със сребърна карта - 35,00 лв
Хора със специални нужди
55,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със златна карта - 20,00 лв
Със сребърна карта - 35,00 лв
Семеен билет
220,00 лв
Беседа на български: 30,00 лв
Беседа на друг език: 40,00 лв
Със семейна златна карта - 100,00 лв
Със семейна сребърна карта - 160,00 лв

Цени на годишни билети

Индивидуален билет
250,00 лв
Със златна карта - 150,00 лв
Със сребърна карта - 200,00 лв
Семеен билет
360,00 лв
Със семейна златна карта - 200,00 лв
Със семейна сребърна карта - 300,00 лв