ВЪСТАНИЯ НА ТРАКИТЕ СРЕЩУ РИМ

Повече от два века отнема на Рим да покори земите на свободолюбивите и могъщи траки. За да наложат властта си завоевателите използват разединението, което цари между отделните племена. В земите на Тракия се водят тежки и героични битки, които остават завинаги в историята.

Повече

РИМ

Рим обединява, съхранява и развива под обща идея постиженията на различните култури през Античността и полага основите, върху които стъпва европейската цивилизация.

Повече