Второ българско царство

ВОИНИТЕ НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Войната е била неизменна част от живота на средновековния човек. Освен начин за печелене на нови територии, поданици и земи, тя е била и начин чрез който мъжете са доказвали своята смелост и лични качества. Без значение на произхода голямата част от населението е участвало във войската.

Повече

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВРЕМЕТО НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

От най-дълбока древност българите са се стремя ли да обогатяват своите познания за света, духа и културата. По времето на второто българско царство особено силно е било застъпено обучението провеждано в училищата към църквите и манастирите.

Повече

ПОМИНЪК НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Огромната част от населението на Второто българско царство съставлявали селяните. Поради, което основният поминък били земеделието и скотовъдството. Населението в градовете развивало различни занаяти - железарство, медникарство, грънчарство, каменоделство, строителство, ювелирно изкуство.

Повече

ХРАНАТА НА ХОРАТА ОТ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Храната била неизменна част от живота на средновековния човек. Освен необходимо средство за живот, тя била белег, по който се разграничавало населението. Докато трапезата на бедните била повече от скромна, то нещата при знатните изглеждали по коренно различен начин.

Повече

КАКВИ ДРЕХИ СА НОСЕЛИ ХОРАТА ОТ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

Облеклото на българите от Второто българско царство, също както и домовете, в които живеели показвало социалното положение на техните притежатели. Това особено ярко си личало от вида и качеството на използваните материали, от това дали дрехата била покрита с бродерия, златни и/или сребърни орнаменти, от ползваните украшения.

Повече

ДОМОВЕТЕ НА ХОРАТА ОТ ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

В какви домове живеят хората във всички епохи е било белег за тяхното имуществено положение, социална принадлежност и престиж. Особено силна била тази разлика в средновековието. Домовете на простолюдието и болярите били много различни. Знатните първенци буквално живеели в един недостижим, приказен свят, за който говорели с възхищение.

Повече

Второ българско царство

Втората българска държава (1185 – 1396), създадена от братята Асен и Петър след периода на византийското владичество (1018 – 1186), е със столица Търновград. Независимата българска държавност се възстановява първоначално в земите между Дунав и Стара планина, със столица Търново.

Повече